પહેલો પત્ર

પહેલો પત્ર


પારસ બઢિયા પારસ બઢિયા
Other Stories Romance Story Social stories


Your Rating
blank-star-rating
ભગીરથ ચાવડા - (13 June 2020) 5
'વાહ' ની સાથે 'આહ' પણ નિકળી જાય એવી સ્ટોરી છે...ખરેખર

1 1

વાઘાણી પ્રશાંત {પ્રવાઘ} - (20 May 2020) 5
વાહ વાહ મિત્ર. અતિ ઉત્તમ લેખાનશૈલી.....

1 1

મીરા પટેલ - (19 May 2020) 5
વાહ...! ખૂબ સુંદર👌 હૃદયસ્પર્શી👍

1 0

જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (18 May 2020) 5
wah khub saras

1 0

રાજુસર ગરસોંદિયા - (18 May 2020) 5
વાહ વાહ ખૂબ સુંદર રચના

1 0


Publish Date : 18 May 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 6

People read : 158

Added to wish list : 1