મારામારી
Bhanuben Prajapati - (14 August 2021) 5

0 0

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (28 December 2020) 1
આમાં વાર્તા શું છે ?

0 0

bhumi Dodiya - (17 June 2020) 4

1 1

Asha dave - (17 June 2020) 5

1 1

Asha Bhatt - (17 June 2020) 5
કેવું છે સગા ભાઈના દીકરાઓ વચ્ચે પણ આવી મારા મારી થાય

1 1


પરિચય:-મારા પરિવારમાં દાદી,માતા-પિતા,ચાર ભાઈઓ તથા એક બહેન. આમ તો મધ્યમ વર્ગમાં ઉછરેલ; અને બાળપણથી જ વાંચનનો શોખ, હાઇસ્કૂલમાં સર્જન શક્તિના પાઠ ભણેલ. કોલેજકાળ દરમ્યાન મળેલ મિત્રો અને ગુરુજીથી વર્તમાન સમય સાથે ડગ ભરતા શીખેલ. અભ્યાસમાં અભિરૂચિ ઓછી,પણ વાંચન/લેખનમાં પાવરદ્યો હા....!...More

Publish Date : 17 Jun 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 6

People read : 92

Added to wish list : 0