શોપિઝન હસગુલ્લા સ્પર્ધા - ૨૦૨૦ Story Winner - 2


  • X-Clusive
તંદૂરી નાઇટ્સ

તંદૂરી નાઇટ્સ


Brijesh Raychanda Brijesh Raychanda

Summary

શું થશે જ્યારે રેડિયમ માનવભક્ષી જંગલીઓના હાથે ચડી જશે...??!
Short story Crime Thriller & Mystery Humor


Your Rating
blank-star-rating
નિકિતા પંચાલ - (12 August 2021) 5
જોરદાર સ્ટોરી

0 0

NISHITH THAKKAR - (10 October 2020) 5
જબરજસ્ત સ્ટોરી છે ભાઈ, સ્ટોરી વાંચીને મજા પડી ગઈ. keep it up.

1 1

Gulab Bhai Chunya - (07 October 2020) 5

1 1

અસીમ . - (04 October 2020) 5
wah maja padi gy

1 1

પારસ બઢિયા - (04 October 2020) 5
જમાવટ કરી દીધી...સુપર્બ..💐💐💐👌👌👌

1 1

Varsha Bhanushali - (04 October 2020) 5
દરેક પરિસ્થિતિનુ ઉદાહરણ સાથે વર્ણન કર્યું છે તો એવું લાગ્યું જાણે એ આદિવાસીના ગીત ગાતા ટોળામાં સામેલ હોઉં એવું પ્રતીત થઈ રહું હતું....👌👍🤣🤣🤣

1 1

Kishan Bhatti - (03 October 2020) 5
khub j saras

1 1

View More

વ્યવસાયથી સિવિલ એન્જિનિર સાથે સાથે એન્જિનિરિંગ કોલેજમાં પ્રધ્યાપક, દિલથી ફિલ્મનો જીવડો, પ્રવાસનો ખૂબ જ શોખીન અને વિચારક. વાંચવાનો શોખ તો વારસામાં મળેલો પણ લખવાની કોશિશ અત્યારે ચાલુ કરી.

Publish Date : 15 Aug 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 33

People read : 224

Added to wish list : 4