प्राण्यांची सभा

प्राण्यांची सभा


DIPAK JOSHI DIPAK JOSHI

Summary

बाल कविता
Poem


Your Rating
blank-star-rating
लव क्षीरसागर - (18 August 2020) 5
सुंदर कविता.

0 0

उज्वला कर्पे - (18 August 2020) 5
खुपच छान तालात म्हणायसारखे आहे

1 1

Ranjana Marathe - (18 August 2020) 4

1 0

Vasant Sarmalkar - (18 August 2020) 5
शेपटीवाल्या प्राण्यांच्या सभेची आठवण झाली परत तेवढ्याच ताकदीचं बालगीत. खूप उत्कट आहे. सलाम

1 0


कवी, कविता लिहीने एवढाच छंद

Publish Date : 18 Aug 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 5

People read : 38

Added to wish list : 0