મારી મા..
Maheshbhai patel - (18 September 2020) 5

1 0

Alka Trivedi - (12 September 2020) 5
ખુબ સરસ

1 0

છાયા ચૌહાણ - (04 September 2020) 5
nice

1 0

bhumi Dodiya - (02 September 2020) 5
માતા તો માં જ હોય છે

1 0

મીરા પટેલ - (02 September 2020) 5

1 0

પ્રકાશ પટેલ - (02 September 2020) 5
હૃદયસ્થ લાગણીઓની મર્મસ્પર્શી રજુઆત...

1 0

કિશન પંડયા - (02 September 2020) 5
ખૂબ સરસ

1 0

View More

કલ્પનાની પાંખો લઈ શબ્દો સાથે ઉડાન ભરતા શીખી રહી છું. દરેક શબ્દ દરેક રચના નવી જિંદગી આપે છે મને. વાંચવાના શોખને આગળ વધારી થોડુંક લખતી થઈ એની સાથે ઘણું શીખતી થઈ ગઈ. શ્રેષ્ઠ સમય આ શબ્દો સાથે જીવાય છે. દરેક ભાવ અને લાગણી સાથે જાત મૂકી સંવાદ કરું છું. બસ આખરી શ્વાસ સુધી મારી કલમ ના અટકે , મારા...More

Publish Date : 01 Sep 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 12

People read : 138

Added to wish list : 0