ટ્રાફિક

ટ્રાફિક


Brijesh Raychanda Brijesh Raychanda

Summary

ખરેખર કેટલી છે ગ્લોબલ વોર્મિંગ પર ગંભીરતા ??!!
Short story Microfiction Social stories


Your Rating
blank-star-rating
નિકિતા પંચાલ - (12 August 2021) 5
ખૂબ જ સરસ

0 0

ભગીરથ ચાવડા - (15 June 2020) 5
વેધક સવાલો હંમેશા દબાવી દેવામાં આવતા હોય છે.

1 1

Jay Dadhania - (12 June 2020) 5

1 1

પ્રકાશ પટેલ - (11 June 2020) 5
ખુબ સુંદર...

1 1

Dipika Mengar - (10 June 2020) 5

1 1

View More

વ્યવસાયથી સિવિલ એન્જિનિર સાથે સાથે એન્જિનિરિંગ કોલેજમાં પ્રધ્યાપક, દિલથી ફિલ્મનો જીવડો, પ્રવાસનો ખૂબ જ શોખીન અને વિચારક. વાંચવાનો શોખ તો વારસામાં મળેલો પણ લખવાની કોશિશ અત્યારે ચાલુ કરી.

Publish Date : 26 Feb 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 31

People read : 132

Added to wish list : 1