सैलानी

सैलानी


DIPAK JOSHI DIPAK JOSHI

Summary

एका विधवा वृध्द स्त्रीची सत्य घटनेवर आधारीत कहानी...
Social stories


Your Rating
blank-star-rating
Kalpana Kulkarni - (01 November 2020) 5

1 0

Ranjana Marathe - (27 October 2020) 5
कथेला सुखान्त केल्याने मनाचं दडपण कमी झालं खूप छान कथा आहे भाषा ओघवती असल्याने कंटाळवाणी झाली नाही

1 0

Aieshvarya Dagaonkar - (26 October 2020) 5
छान

1 0

Prashant Bahekar - (24 October 2020) 5
एक छान कथा

1 0

ऋचा दीपक कर्पे - (24 October 2020) 5
अक्षरशः वर्णन... एकेक प्रसंग डोळ्यासमोर उभा राहिला .... व्वा..... खूप आवडली कथा....

1 0


कवी, कविता लिहीने एवढाच छंद

Publish Date : 24 Oct 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 5

People read : 78

Added to wish list : 1