दूसरी बाजू

दूसरी बाजू


जया  गाडगे जया गाडगे
Biography & True Account Short story


Your Rating
blank-star-rating
Seema Puranik - (16 August 2021) 5

0 0

Veena Kantute - (18 December 2020) 5
फारच छान जयाजी! आपल्या भाषेचा अभिमान असावा, पण वाचनात विविधता हवी, लिहीण्याचा साठीचा अभ्यास म्हणून तरी.

0 0

ऋचा दीपक कर्पे - (17 December 2020) 5
सही!! खरे ज्ञान मिळवायचे असेल तर बहुभाषिक व्हा!

0 0


Publish Date : 17 Dec 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 45

Added to wish list : 0