चपराक

चपराक


जया  गाडगे जया गाडगे
Short story


Your Rating
blank-star-rating
Pournima Hundiwale - (11 February 2021) 5
देवदासी... प्रथेच्या सगुणाची... धाडसी, सडेतोड उत्तर देणारे आपल्या मुलीवर झालेल्या अन्याया विरुद्ध दोन हात करणारी... धी ट कथा. अभिनंदन जयाताई.

1 0

Veena Kantute - (31 January 2021) 5
छान न्याय केला जयाजी.

1 0

Aieshvarya Dagaonkar - (24 January 2021) 5
छान

1 0

ऋचा दीपक कर्पे - (22 January 2021) 5

1 0


Publish Date : 22 Jan 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 5

People read : 34

Added to wish list : 1