ગરોળી

ગરોળી


heena dave heena dave
Reminiscent Humor


Your Rating
blank-star-rating
રાજુસર ગરસોંદિયા - (12 April 2021) 5
વાહ વાહ મજેદાર હો

1 1

shital ruparelia - (11 April 2021) 5
વાહ મજા આવી ગઈ વાંચવાની

1 1

Asha Bhatt - (11 April 2021) 5
😀😀😀 વાહ હીનાજી મજા આવી ગઈ વાંચવાની

1 1

અમિષા પ્રણવ શાહ - (11 April 2021) 5
હા.. હા... હા.... લાગે છે આજકાલ ગરોળીની સિઝન ચાલી રહી છે...

1 1

Bhumi Joshi " સ્પંદન" - (11 April 2021) 5
આ ગરોળી તો ખુબ હેરાન કરે.. very very nice ☺️

1 1

Rita Shah - (11 April 2021) 5
😀😀👌👍💞

1 1

View More

Publish Date : 11 Apr 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 8

People read : 23

Added to wish list : 0