सापडली... 2

सापडली... 2


उल्हास ढवळे उल्हास ढवळे

Summary

ह्या कथेचा पहिला भाग "सापडली..." नावाने प्रकाशित केला आहे. ती आधी वाचल्यास कदाचित हिचा संदर्भ जास्त चांगल्या प्रकारे लागेल.
Short story


Your Rating
blank-star-rating
JAYSHREE DEOTA - (13 May 2021) 5

1 1

Dr. Vidya Velhankar - (11 May 2021) 5

1 1

Kamlesh Dhavale - (11 May 2021) 5

1 0


Publish Date : 11 May 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 24

Added to wish list : 0