ફાધર્સ ડે પર પરમ પૂજ્ય પિતા ભગવાન શિવને વંદના

ફાધર્સ ડે પર પરમ પૂજ્ય પિતા ભગવાન શિવને વંદના


Shaimee oza लफ्ज् Shaimee oza लफ्ज्

Summary

ફાધર્સ ડે ઉપર પાપા ભગવાન શિવને મારી શાબ્દિક વંદના...
Spiritual Mythological & Historical Poem


Your Rating
blank-star-rating
Geeta Chavda - (05 June 2021) 5
સરસ

0 0

નિકિતા પંચાલ - (05 June 2021) 5
nice

1 1


I am writer,poet એક આત્મા રડે છે. અંતરનાદે બોલે આ દિન કાજે નવ મહીના પીડા સહી. મૈં પથ્થર એટલા દેવ કર્યાં, બાધા તાવીજ પહેર્યા, તુજ આગમન કાજે. મેં તપ કર્યાં ને પ્રભુ મુજ, દીન થી શીદ ને રુઠ્યાં, મને  શ્રાપ શાને દીધાં, મેં દિકરો માંગ્યો ને, મને આંસુ મળ્યા. એક માંનું અંતર બોલે, જે ઘરે પૌત્ર પૌત્રી સાથે, ના...More

Publish Date : 03 Jun 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 7

Added to wish list : 0