કોરોના અને સ્ત્રી

કોરોના અને સ્ત્રી


Jaya.  jani.Talaja. Jaya. jani.Talaja."jiya"
Social stories


Your Rating
blank-star-rating
Parth Joshi - (06 November 2021) 5
વાહ.... કચ્છ માં એક સેનીનાર છે કોરોનાં વિષય પર તમે ત્યાં મોકલો આ....

0 0

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (02 September 2021) 5
અતિ સુંદર મનોભવ જોરદાર લેખની મને ફોલો કરશોજી નવો જોઇન સહકાર

0 0

અનિરુદ્ધ ઠક્કર "આગંતુક" - (30 July 2021) 5
વાહ...સુંદર આલેખન

0 0

Krishvi Ram - (15 July 2021) 5
👍

0 0

Varsha Bhanushali - (14 July 2021) 5
ભક્તિમાં આડંબરો તોડ્યા.....👌👍ખૂબ સરસ

0 0

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (13 July 2021) 5
વાહ ખૂબ સરસ કહ્યું dear..!

0 1

Kaushik Dave - (13 July 2021) 5
ખૂબ સરસ

0 1

View More

હું તળાજાની દિકરી છું,હાલ અમદાવાદ રહું છું, હું ગૃહિણી છું.મને બાળપણ થી કવિતા લખવાનો શોખ છે. કોલેજ કાળમાં મારી કવિતા નોટીસ બોર્ડ પર મુકાતી હતી.

Publish Date : 13 Jul 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 9

People read : 25

Added to wish list : 0