શોપિ વર્ષોત્સવ કાવ્યસ્પર્ધા - ૨૦૨૧ Poetry Winner - 1


  • X-Clusive
તરસ
ભક્તિ શાહ - (04 April 2022) 5
વાહ.... સરસ ☺️

1 0

Yashvant Thakkar - (12 October 2021) 5

1 0

અનિરુદ્ધ ઠક્કર "આગંતુક" - (01 September 2021) 5
વાહ...માછલીને વરસાદની તરસ.. સુંદર રચના

1 0

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (29 August 2021) 5
ખુબજ સરસ રચના અદભુત મને ફોલો કરશોજી નવો જોઇન સહકાર

0 0

Bhumi Joshi " સ્પંદન" - (27 July 2021) 5
very nice

1 0

Sparsh Hardik - (25 July 2021) 5
ક્યાં બાત! 🤟👏😀

1 0

View More

Publish Date : 20 Jul 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 30

People read : 117

Added to wish list : 1