શોપિ વર્ષોત્સવ માઈક્રોફિક્શન સ્પર્ધા - ૨૦૨૧ Short storyline Winner - 1


  • X-Clusive
સુસંપત્તિ

સુસંપત્તિ


પૂર્વી ચોકસી પૂર્વી ચોકસી

Summary

ઘણીવાર અંધકારના વાદળો હટાવાય તો જ સાચી સંપત્તિના દર્શન થાય.
Short story


Your Rating
blank-star-rating
સાગર મારડિયા - (11 October 2021) 5
હદયસ્પર્શી 👌

1 1

Mayank Chokshi - (26 September 2021) 5
mast

1 1

હિરલ પુરોહિત "સપ્તરંગી શબ્દ" - (22 September 2021) 5
ચોટદાર....અભિનંદન

1 1

ભૂમિધા પારેખ - (21 September 2021) 5
મર્મભેદી..👍

1 1

નિકિતા પંચાલ - (30 July 2021) 5
ચોટદાર

1 1

અમિષા પ્રણવ શાહ - (28 July 2021) 5
👍 👌

1 1

Bijal Butala - (28 July 2021) 5
વેધક...

1 1

View More

Publish Date : 27 Jul 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 11

People read : 52

Added to wish list : 0