શોપિ વર્ષોત્સવ કાવ્યસ્પર્ધા - ૨૦૨૧ Poetry Winner - 2


  • X-Clusive
એમ થાય આ ચોમાસે એવું કરું...

એમ થાય આ ચોમાસે એવું કરું...


પલ્લવી કોટક પલ્લવી કોટક
Poem


Your Rating
blank-star-rating
છાયા ચૌહાણ - (21 September 2021) 5
શબ્દોને મમળાવ્યા કરું, એમ થાય કે વારંવાર વાંચ્યા કરું 👌👌👌 અતિઉત્તમ 💐

1 0

Sparsh Hardik - (25 July 2021) 5
તરોતાજા કરી દેનારી અભિવ્યક્તિ!

1 0

નિકિતા પંચાલ - (24 July 2021) 5
superbbb

1 0

પૂર્વી ચોકસી - (18 July 2021) 5

1 0

Bharati Vadera - (11 July 2021) 5
Speechless...🌹👏🌹👏🌹

1 0

shital ruparelia - (10 July 2021) 5
osm

1 0

સાગર મારડિયા - (09 July 2021) 5
જોરદાર, હૃદયસ્પર્શી 👌

1 0

View More

Publish Date : 09 Jul 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 21

People read : 74

Added to wish list : 0