તાલિબાન 2.0

તાલિબાન 2.0


ભગીરથ ચાવડા ભગીરથ ચાવડા
Article & Essay
Geeta Chavda - (26 August 2021) 5
વાહ વાહ ખુબ માહિતી સભર લેખ..ન્યૂઝ માં ને બીજી ઘણી જગ્યાએથી તાલિબાન વિષે સમાચાર મળતા પણ આપના લેખ માં થી તો ખુબ સરસજાણવા મળ્યું .આવા સુંદર લેખ માટે ખુબ ખુબ અભિનંદન.

1 1

નિકિતા પંચાલ - (25 August 2021) 5
વાહ વાહ ખૂબ જ રસપ્રદ માહિતી

0 1

નિશાન પટેલ (સ્વાગત) - (25 August 2021) 5
વાહ વાહ વાહ ખૂબ જ રસપ્રદ & માહિતીસભર લેખ

1 0

Ankur khatri - (25 August 2021) 5
ખૂબ સરસ લેખ...

1 1

જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - (25 August 2021) 5
બહુ જ સરસ અને અભ્યાસપૂર્ણ લેખ

1 1

શૈલેષ પંચાલ "સ્મિત" - (25 August 2021) 5
વાહ.. જોરદાર માહીતી

1 1

Bhanuben Prajapati - (25 August 2021) 5

1 1

View More

Publish Date : 25 Aug 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 8

People read : 34

Added to wish list : 1