વૈશ્વિક મંદી

વૈશ્વિક મંદી


ભગીરથ ચાવડા ભગીરથ ચાવડા
Article & Essay
જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (25 October 2021) 5
dubta vahan ne duniya dube tya sudhi dubva dese...anyway superbly written..

1 1

છાયા ચૌહાણ - (30 September 2021) 5
informative 👌👌

1 1

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (30 September 2021) 5
ખુબ જ સરસ રચના જોરદાર લેખની... મને ફૉલો કરી વાંચશોજી

0 0

નિકિતા પંચાલ - (30 September 2021) 5
વાહ ખૂબ જ સરસ લેખ

1 1

અવિચલ પંચાલ - (30 September 2021) 5

1 1

નિશાન પટેલ (સ્વાગત) - (29 September 2021) 5
waah waah waah waah

1 0

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (29 September 2021) 5
ભવિષ્યમાં આવનારી વૈશ્વિક મંદી માટે ચીનને જ જવાબદાર ગણવામાં આવશે. ખૂબ સુંદર લેખ.

1 0


Publish Date : 29 Sep 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 7

People read : 52

Added to wish list : 0