પૂ. બાપૂને..

પૂ. બાપૂને..


shital   ruparelia shital ruparelia
Poem
અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (04 January 2022) 5
ખુબ જ સરસ રચનાં મને ફોલો કરી મારી કિશોર કથામાં લખેલ રચનાં વાંચશોજી

1 0

Shesha Rana(Mankad) - (24 October 2021) 5
સુંદર પ્રસ્તુતિ

1 1

Yashvant Thakkar - (06 October 2021) 5
સરસ આલેખન. ધન્યવાદ.

1 1

નિકિતા પંચાલ - (04 October 2021) 5
ખૂબ જ સુંદર રચના

1 1

અનિરુદ્ધ ઠક્કર "આગંતુક" - (03 October 2021) 5
વાહ....સુંદર રચના...👌👌

1 1

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (03 October 2021) 5
ગાંધીજીના મૂલ્યોનું હવે ચીરહરણ થઈ રહ્યું છે....ખૂબ સરસ લખ્યું...ઘણા ટાઈમ બાદ તમારી કૃતિ આવી.👍💐💐

1 2

Takhubha (shiv) Gohil - (03 October 2021) 5
ખુબ સુંદર રચના

0 0

View More

Shital . O .Ruparelia

Publish Date : 02 Oct 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 10

People read : 44

Added to wish list : 0