ગિનીમાં તખ્તાપલટ

ગિનીમાં તખ્તાપલટ


ભગીરથ ચાવડા ભગીરથ ચાવડા
Article & Essay
Hitesh Patadiya - (16 September 2021) 5
સરસ માહિતી💐

0 1

જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - (15 September 2021) 5
બહુ જ માહિતીસભર લેખ અને સચોટ નિરિક્ષણ. આફ્રિકન દેશો‌ વિશે મારું નિરિક્ષણ રહ્યું છે કે ત્યાં ભ્રષ્ટાચારે માઝા મૂકી છે અને તેનું મુખ્ય કારણ દારૂણ ગરીબી. જો કે તે ગરીબી માટે જવાબદાર તેમની જીવનશૈલી. ત્યાં બચતનું માહાત્મ્ય ઓછું છે, જે પૈસા મળે તે ઉડાડી દે છે અને તેઓ ભારતીય અને ચીનાઓ જેવા મહેનતી નથી. નોકરી કરનાર આફ્રિકન વ્યક્તિ ઓવરટાઈમ કરવાનું ટાળે છે. ( જો કે આ મારું નિરીક્ષણ છે, તેમાં કચાશ હોઈ શકે.)

1 1

SABIRKHAN PATHAN - (15 September 2021) 5
khub Saras lekh

1 1

જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (15 September 2021) 5
એક માહિતી સભર લેખ...👌👌

1 1


Publish Date : 15 Sep 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 4

People read : 61

Added to wish list : 0