કર્ણાટક રાજ્ય દિન ઉજવણી

કર્ણાટક રાજ્ય દિન ઉજવણી


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા
Reminiscent Travel


Your Rating
blank-star-rating
નિકિતા પંચાલ - (01 November 2021) 5
ખૂબ સરસ

0 1


દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 01 Nov 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 1

People read : 6

Added to wish list : 0