दिवाळी आणि आठवणी

दिवाळी आणि आठवणी


Divakar C Divakar C
Reminiscent Article & Essay


Your Rating
blank-star-rating
उज्वला कर्पे - (12 November 2021) 5
खूप छान.

0 0

Shripad Athavale - (03 November 2021) 5
उत्तम. असा अनुभव नेहमी येतो पण तुम्ही माफी मागण्याचे केलेले धाडस कौतुकास्पद व अनुकरणीय. पुढील आयुष्यात असा प्रसंग घडल्यास निश्चित अनुकरण करेन. तुमचे विशेष कौतुक. माफी मागण्याचे धाडस फारच कमी लोकांना जमते.

1 1


Publish Date : 03 Nov 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 2

People read : 16

Added to wish list : 0