ગાડું

ગાડું


કિશન પંડયા કિશન પંડયા
Poem


Your Rating
blank-star-rating
નિકિતા પંચાલ - (08 November 2021) 5
ખૂબ સરસ

1 1

Patel Kanu 'રજ' - (08 November 2021) 5
સરસ

1 1

Jayantilal Vaghela (એકાંત) - (07 November 2021) 5
વાહ..વાહ..💐💐💐

1 1

heena dave - (07 November 2021) 5
વાહ વાહ

1 1

જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - (07 November 2021) 5
વાહ વાહ

1 1


આમ તો મેં મેકેનિકલ એન્જીનીયરિંગ કરેલ છે પણ બચપણથી જ વાંચવું એ મારો શોખ રહ્યો છે.વાંચતા વાંચતા કયારે હું પોતે લેખક બની ગયો એ મને પોતાને ખ્યાલ ન રહ્યો.આવી રીતે લખતાં લખતાં મારી વાર્તાઓ ઉમંગ ભાઈના ધ્યાનમાં આવી અને તેમને મને આ પ્લેટફોર્મ અંગે કહ્યું.આ પ્લેટફોર્મ પર મારી શરૂઆત છે આશા છે કે...More

Publish Date : 07 Nov 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 5

People read : 20

Added to wish list : 0