પ્રણયવૃત્તિ

પ્રણયવૃત્તિ


યામિની પટેલ યામિની પટેલ

Summary

અંતરના ઉન્માદે ઉત્પાત મચાવ્યો હશે, ત્યારે જ કદાચ પ્રણય રાગ રચાયો હશે. કહેવાને તો પ્રણયની તાસીર બંધિયાર નથી, પણ તાસીર છે,...More
Poem Romance Story


Your Rating
blank-star-rating
Babalu oza - (09 December 2021) 5
અતિ સુંદર રચનાના સર્જન બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન...!👌👌👌💐💐💐

1 1

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (25 October 2021) 5
વાહ વાહ શું વાત છે dear.. ખૂબ સરસ કહ્યું..!

1 2

છાયા ચૌહાણ - (22 October 2021) 5
વાહ....પડછાયા આંસુના👌👌👌, ખુબ સરસ કલ્પના

1 1

Geeta Chavda - (21 October 2021) 5
વાહ ખુબ સુંદર રચના👌👌

1 1

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (21 October 2021) 5
સરસ રચના .... જેરદાર. મારી રચના વાંચજો

1 2

કિશન એસ. શેલાણા - (20 October 2021) 5
ખૂબ સુંદર રચના

1 1

પ્રકાશ પટેલ - (20 October 2021) 5
સરસ રચના

1 1

View More

Publish Date : 20 Oct 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 16

People read : 28

Added to wish list : 0