પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો

પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા

Summary

અમેરિકન લેખક ઓ હેન્રી ની સુવિખ્યાત વાર્તા ધ લાસ્ટ લીફ પર આધારિત એ વાર્તાનું ગુજરાતીકરણ. એક સ્ત્રી ઘર સામે સુકાતી વેલ જોઈ એનાં અંતિમ...More
Short story


Your Rating
blank-star-rating
નિકિતા પંચાલ - (21 October 2021) 5
ખૂબજ સુંદર

0 1

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (21 October 2021) 5
સરસ રચના .... જેરદાર. મારી રચના વાંચજો

0 0

કિશન એસ. શેલાણા - (20 October 2021) 5
ખૂબ અતિ ખૂબ સુંદર ખૂબ ગમી અને ગમવી જ જોઈએ કારણ કે એક એક શબ્દોએ મને ઘેરી લીધો હતો... અતિ સુંદર કથા છે...

0 0

Jayantilal Vaghela (એકાંત) - (20 October 2021) 5
શ્રેષ્ઠ રચના..👌💐👌

0 1


દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 20 Oct 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 4

People read : 12

Added to wish list : 0