ઊર્જા સંકટ

ઊર્જા સંકટ


ભગીરથ ચાવડા ભગીરથ ચાવડા
Article & Essay
જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (25 October 2021) 5
as usual...very nice...to the point...and the most perfect article 👏 👌...Bhagirath bhai..

1 1

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (25 October 2021) 5
Nicely written Bhagirathbhai..! 👏👍👍

0 0

નિકિતા પંચાલ - (21 October 2021) 5
ખૂબ જ સરસ માહિતીસભર

0 0

જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - (21 October 2021) 5
સુંદર અને માહિતીસભર. મોટાભાગની ન્યૂઝ ચેનલો ફક્ત રાજકારણીઓના આરોપ પ્રત્યારોપ બતાવે છે, આ લેખ સમજવા માટે બહુ ઉપયોગી

1 1

રાજુસર ગરસોંદિયા - (21 October 2021) 5
khub sundar mahiti sabhar lekh

1 1

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (20 October 2021) 5
માહિતીપ્રદ લેખ. અભિનંદન.

1 1

નિશાન પટેલ (સ્વાગત) - (20 October 2021) 5
વાહ ભાઈ ખૂબ જ સચોટ માહિતી સભર લેખ

1 1

View More

Publish Date : 20 Oct 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 10

People read : 35

Added to wish list : 1