હેલિકૉપ્ટર દુર્ઘટના

હેલિકૉપ્ટર દુર્ઘટના


ભગીરથ ચાવડા ભગીરથ ચાવડા
Article & Essay
જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - (18 December 2021) 5
બહુ જ સરસ અને માહિતીસભર લેખ. ન્યૂઝ ચેનલો મોટેભાગે ઘટનાઓનું વિશ્લેષણ મરીમસાલા ભભરાવીને કરે છે, તેથી ઘણી ઘટનાઓ વિશે ભ્રમ નિર્માણ થાય છે અને લોકો મનમાં ખોટી ધારણાઓ બાંધીને બેસી જાય છે.

0 1

Geeta Chavda - (16 December 2021) 5
માહિતી સભર લેખ

1 0

અમિષા પ્રણવ શાહ - (15 December 2021) 5
🙏🙏🙏

1 0

નિકિતા પંચાલ - (15 December 2021) 5
રસપ્રદ માહિતી

1 0

Hetal Sadadiya - (15 December 2021) 5
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

1 0

કિશન પંડયા - (15 December 2021) 5
માહિતીપ્રદ

1 0

છાયા ચૌહાણ - (15 December 2021) 5
👌👍

1 0

View More

Publish Date : 15 Dec 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 13

People read : 40

Added to wish list : 0