કન્દહાર (ફિલ્મ)

કન્દહાર (ફિલ્મ)


Sparsh Hardik Sparsh Hardik
Film and music Movie Review


Your Rating
blank-star-rating
અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (02 February 2022) 5
ખુબ જ સરસ

0 0

નિકિતા પંચાલ - (31 January 2022) 5
વાહ જોરદાર રીવ્યુ

1 0

heena dave - (31 January 2022) 5
અદભૂત.. અંત જાણવાની તાલાવેલી... એવો સુંદર રિવ્યુ કે કયારે મુવી જોઈએ!👌👌👌👌

1 0

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (31 January 2022) 5
દમદાર રીવ્યુ.💐💐👍

1 0

ગિરીશ મેઘાણી - (30 January 2022) 5
superb

1 0

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (30 January 2022) 5
ખૂબ રસપ્રદ રિવ્યૂ.

1 0

જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (30 January 2022) 5
ohhhhh...જોરદાર....movie to hve end mate j jovu rhyu..tamaree aa varanxmta e njr same drshy ubhu kryu..👌👌👌👌👌👌

1 0


Shopizen Chief Editor Writer, Translator & Screenwriter Physics, Literature & Cinema lover hardik@shopizen.in

Publish Date : 30 Jan 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 7

People read : 19

Added to wish list : 1