વતનનું ઘર

વતનનું ઘર


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા

Summary

એક વ્યક્તિ અનાયાસે ધ્યાન કરતાં પોતાનો ભૂતકાળ જોવા લાગે છે જ્યાં તેને પોતાના વતનનું ઘર અને બાળપણની સખી યાદ આવે છે. તે ઘરને તે સખીની...More
Short story Crime Thriller & Mystery


Your Rating
blank-star-rating
નિકિતા પંચાલ - (11 January 2022) 5
ખૂબ સરસ

0 1

Rita Shah - (06 January 2022) 5

0 2

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (06 January 2022) 5
khub j srs rachna jordar mari kishor sprdhama lkhel bhitr chhlkta virtana vhen vachshoji

0 1

જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (05 January 2022) 5
jordar...અદ્ભુત શૈલી.. 🙏👌

0 1


દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 05 Jan 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 4

People read : 18

Added to wish list : 0