પુસ્તક પરિચય ચીઝ ઢેબરાં

પુસ્તક પરિચય ચીઝ ઢેબરાં


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા
Book Review


Your Rating
blank-star-rating
shital ruparelia - (25 January 2022) 5
વાહ આપની લેખનશૈલીએ 'ચીઝ ઢેબરા' નો સ્વાદ અનેરો બનાવી દીધો 👌🏻👌🏻👌🏻

0 0

નિકિતા પંચાલ - (11 January 2022) 5
ખૂબ સરસ

0 1

Patel Kanu 'રજ' - (11 January 2022) 5
intresting book.... very nice

0 1

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (11 January 2022) 5
ખુબ જ ઉત્તમ રચના, જોરદાર લેખની,, મારી રચના પણ વાંચશોજી

0 1

rana mahesh - (10 January 2022) 4
સરસ અને રસપ્રદ પરિચય પુસ્તક નો

0 2


દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 10 Jan 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 5

People read : 18

Added to wish list : 0