कथा सासू सुनेची

कथा सासू सुनेची


Sanjay Ronghe Sanjay Ronghe
Short story


Your Rating
blank-star-rating
Rushie Mulay - (06 March 2022) 3

1 1

ऋचा दीपक कर्पे - (04 February 2022) 5

1 1


मी.... मी संजय रोंघे , नागपूर ला राहतो. विदर्भाच्या मातीत जन्मलो. विदर्भाच्या मातीतच हसत खेळात शिकून सवरून मोठा झालो. मी माझीच तारीफ करावी इतका काही मी गुणी नाही किव्वा मोठा पण नाही. बस तुमच्यातलाच एक, अगदी तुमच्या सारखाच, साधा सरळ, स्वतःतच रमणारा, अंतरात स्वप्न गुंफणारा, शक्य झालं तर ती...More

Publish Date : 03 Feb 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 2

People read : 5

Added to wish list : 0