• X-Clusive
आपला नावडता मेलेनिन

आपला नावडता मेलेनिन


vijaya kuigade vijaya kuigade
Other Stories
Sorry ! No Reviews found!

नमस्कार मी विजया, लेखक क्षेत्रात नविनच. दुहिता ही माझी पहिलीच कथा आपल्या आजुबाजूला अश्या अनेक दुहिता आहेत त्यांच्या कर्तव्याला सलाम हा कथा लिहिन्याचा हेतू. तुम्हाला माझा प्रयन्य कसा वाटला हे comment section मध्ये जरुर कळवा .

Publish Date : 26 Mar 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 0

People read : 40

Added to wish list : 0