*डॉ.चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर यांना “प्रज्ञाभारती पुरस्कार प्रदान”*

*डॉ.चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर यांना “प्रज्ञाभारती पुरस्कार प्रदान”*


डॉ. चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर डॉ. चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर
Contemporary Stories


Your Rating
blank-star-rating
Sorry ! No Reviews found!

संस्कृत अभ्यासक. वारकरी सांप्रदायिक कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार. समाज माध्यमांत सातत्याने भारतीय तत्वज्ञान, संत साहित्य इत्यादी विषयक लेखन.

Publish Date : 26 Mar 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 0

People read : 1

Added to wish list : 0