ટૂંકું ને ટચ,પણ સો આની સચ !

ટૂંકું ને ટચ,પણ સો આની સચ !


Bharat Chaklasiya Bharat Chaklasiya
Short story


Your Rating
blank-star-rating
Jayantilal Vaghela (એકાંત) - (14 August 2022) 5
ભરતભાઇ ખરેખર ખુબ સરસ મજાની વાતો લખી છે..👌👌👌

0 0

Alpa Purohit - (06 August 2022) 5

0 0

PN Lakhani - (18 July 2022) 5

0 0

Dipika Mengar - (11 July 2022) 5

0 0

Ketan Atara - (16 June 2022) 5

0 0

નિકિતા પંચાલ - (13 June 2022) 5
વાહ ખૂબ સરસ વાર્તા

0 0

Alka Kothari - (09 June 2022) 5
ખૂબ સરસ, પ્રેરણા દાયક વાર્તા.

0 0

View More

હું ગુજરાતી સાહિત્યનો પરમ ઉપાસક જીવ છું. હાસ્ય રચનાઓ અને સામાજિક પ્રેરણાત્મક વાર્તાઓ મારી ફેવરિટ છે. આ દુનિયાના ખીચોખીચ માનવ પ્રવાહમાં પણ એકલા હોય એવા તમામ વ્યક્તિઓનો હું સાથીદાર છું. એકલતા જેને કોરી ખાતી હોય તેમને હું કમ્પની આપવા હમેંશા તૈયાર છું.

Publish Date : 26 May 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 19

People read : 66

Added to wish list : 0