હું... વાર્તાકાર Story Winner - 1


  • X-Clusive
પ્રેમ અગન
Short story Romance Story Social stories
Jayantilal Vaghela (એકાંત) - (20 January 2023) 5
ખુબ સરસ રચના..💐💐

0 0

FAKIRMOHMED MEMON - (09 December 2022) 5

1 0

સુનિલ ર. ગામીત "નિલ" - (05 November 2022) 5
અતિ સુંદર.

0 1

જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (05 November 2022) 5
ખૂબ જ સરસ વાર્તા...મજબૂત આલેખન 👌👌👏👏

0 1

Alka Kothari - (30 October 2022) 5
ખૂબ સરસ વાર્તાની સુંદર રજૂઆત કરી છે. દરેક પાત્રને પૂરતો ન્યાય આપી હ્રદયસ્પર્શી અંત આપ્યો છે.

0 1

Takhubha (shiv) Gohil - (30 October 2022) 5
ખુબ સુંદર સચોટ લખાણ...

0 1

Asha Bhatt - (29 October 2022) 5
સામાજીક વાર્તા વાંચવી મારો એક શોખ છે, એમાં તમારી વાર્તા હોય એટલે પછી કંઈ કહેવા પણું જ ન હોય. વાર્તાના દરેક પાત્રની મર્યાદાને જાળવતો અંત ખૂબ સરસ.

0 1

View More

નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી છું. વાંચવું અને લખવું મારો શોખ છે. સને 2018થી સાહિત્ય સર્જન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધી ચાર નવલકથાઓ અને ચાર નવલિકા સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે. એક નવલકથા પ્રેસમાં છે. આગામી થોડા સમયમાં બીજી એક નવલકથા છપાવાની છે.

Publish Date : 26 Oct 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 19

People read : 64

Added to wish list : 0