શ્.. શ્... શ્....કોઈને કહેતા નહિ! Story Winner - 3


  • X-Clusive
એ ત્રણ વૃદ્ધો

એ ત્રણ વૃદ્ધો


अनला बापट अनला बापट

Summary

ટ્રેન માં મુસાફરી કરતી રીમાંની જ્યારે અર્ધી રાતે ઊંઘ ખૂલે છે ત્યારે....
Crime Thriller & Mystery Horror Stories
Yashvant Thakkar - (01 April 2023) 5
સરસ વાર્તા.

1 1

પ્રકાશ પટેલ - (11 January 2023) 5
ખૂબ સરસ કથાનક. પણ આખી વાર્તામાં જોડણીની અનેક ભૂલો છે.

1 1

Bharat Chaklasiya - (30 December 2022) 5
ખૂબ સરસ. પણ રિમાએ ચાલતી ગાડીએ એટલો સમાન કેવી રીતે ચડાવ્યો ?

1 1

Shesha Rana(Mankad) - (29 December 2022) 5
વાહ, જોરદાર રજૂઆત.

1 1

અમિષા પ્રણવ શાહ - (28 December 2022) 5
જબરૂં કન્ફ્યુઝન ઉભું કર્યું.

1 1

પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે - (26 December 2022) 5
ખૂબ સરસ 👌👌👌

1 1


मेरी तीन मराठी कथाएं "ती" ,"बाबा" और "कोरे आभाळ" तथा दो कथा संग्रह "भावपुष्प एवं भावपुष्प द्वितीय" प्रकाशित हो चुके है.हिंदी में एक कहानी "वह एक अजनबी" और एक गुजराती कथा "मानसी" प्रकाशित हो चुके हैं.

Publish Date : 26 Dec 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 6

People read : 53

Added to wish list : 0