ઝરણું..! (ભીતર વહેતી લાગણીઓનું)

ઝરણું..! (ભીતર વહેતી લાગણીઓનું)


જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'.

Summary

ભીતર અવિરત વહેતી ચંચળ લાગણીઓની ધારાનો હાથ નટખટ શબ્દોએ પકડી લીધો, અને બસ ત્યાં જ મારી નાજુક નમણી કલમ પણ કદમ મિલાવતી કૂદી પડી કોરાં...More
Article & Essay Article collection

નમસ્કાર મિત્રો, હું વ્યવસાયે વકીલ છું. લેખક નથી પણ, લખવાની શરૂઆત કરી છે. નૃત્ય નો અનહદ શોખ છે. હાલમાં ભરતનાટયમ અને કથક ( ક્લાસિકલ ડાન્સ) શીખી રહી છું. સંગીત નો પણ ખૂબ શોખ છે. અભિનય ક્ષેત્રે રાજ્યકક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. નૃત્ય અને અભિનય સ્ટેજ પરફોર્મર્સ ખુબ જ કરેલાં છે. પણ હવે એ...More

Publish Date : 10 Mar 2023

Reading Time :

Chapter : 1


Free


Reviews : 6

People read : 111

Added to wish list : 0