चंद्रामृत भाग 2

Summary

चंद्रामृत भाग २ हेपुस्तक आपल्या हाती देताना आनंदाची अनुभूती येत आहे. अनेक ठिकाणी व्याख्यान प्रवचन वृत्तपत्र लेख आदि निमित्तेकरून...More
Article & Essay Article collection

Buy Hardcover ₹ 150.00

संस्कृत अभ्यासक. वारकरी सांप्रदायिक कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार. समाज माध्यमांत सातत्याने भारतीय तत्वज्ञान, संत साहित्य इत्यादी विषयक लेखन.

Publish Date : 04 Mar 2023


₹150.00 ( POD)


Purchases (POD) : 5

Pages : 65

Added to wish list : 0