• X-Clusive
જોખણું

Summary

ઉતર ગુજરાતના વઢિયાર પ્રદેશના માલધારી નેહડાનો દેવ આરાધનાનો રિવાજ...
Article & Essay


Your Rating
blank-star-rating
પંકજ ગોસ્વામી - (23 February 2020) 5

1 0

શૈલેષ પંચાલ - (15 February 2020) 5
વઢિયારી માટીની ભીની ભીની સુગંધ ફેલાઈ..લોક ફોક વિશેનું રસપ્રદ વિવેચન,જોખણુ વિશેની વઢિયારી પરંપરાનું રસાળ શૈલીમાં વર્ણન હૈયુ હલાવી ગયું.... સુંદર લેખ..આવા જ લેખો આપતાં રહો..સર

1 0


લોકસાહિત્યકાર.સી.આર.સી.કો.ઓર્ડીનેટર

Publish Date : 14 Feb 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 2

People read : 59

Added to wish list : 0