ये गं ये गं चिमणे गं

ये गं ये गं चिमणे गं


डॉ. चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर डॉ. चंद्रहास शास्त्री सोनपेठकर

Summary

ये गं ये गं चिमणे गं घरट्यात लवकरी संध्याकाळ झाली फार वाट तमाची अंधारी
Poem
Sorry ! No Reviews found!

संस्कृत अभ्यासक. वारकरी सांप्रदायिक कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार. समाज माध्यमांत सातत्याने भारतीय तत्वज्ञान, संत साहित्य इत्यादी विषयक लेखन.

Publish Date : 20 Mar 2023

Reading Time :


Free


Reviews : 0

People read : 15

Added to wish list : 0