Umang Chavda

User Image
9993 People read 699 Received Responses 855 Received Ratings 2 E Books Sold 37 Hard Cover SoldAbout Umang Chavda

લેખન એક વહેતી નદી, વહેતું પાણી જે સદાય અનેક વળાંકો અને અવરોહોને પાર કરે, પહાડો અને ચટ્ટાનોને પણ ચીરી નાખે અને અંતે વાચકોની અપેક્ષઓના દરિયામાં મળી જાય.