Umang Chavda

User Image
9332 People read 650 Received Responses 795 Received Ratings 2 E Books Sold 37 Hard Cover SoldAbout Umang Chavda

લેખન એક વહેતી નદી, વહેતું પાણી જે સદાય અનેક વળાંકો અને અવરોહોને પાર કરે, પહાડો અને ચટ્ટાનોને પણ ચીરી નાખે અને અંતે વાચકોની અપેક્ષઓના દરિયામાં મળી જાય.