પારૂલ ઠક્કર 'યાદ'

User Image
236 People read 18 Received Responses 28 Received Ratings 0 E Books Sold 0 Hard Cover SoldAbout પારૂલ ઠક્કર 'યાદ'

હું પારૂલ ઠક્કર "યાદ" વાંચવાનો શોખ છે અને થોડુઘણું લખુ પણ છું, માતૃભારતી અને પ્રતિલિપિ app માં એક નવલકથા અને અન્ય ઘણી ટૂંકી વાર્તાઓ લખી છે, ગઝલ શીખી રહી છું, અહીં પણ આપ સૌનો સહકાર મળશે એ અપેક્ષા છે.