Shihora Vijay m

User Image
392 Views 5 Received Responses 7 Received Ratings

About Shihora Vijay m

મારા વિશે ટૂંકમાં જણાવું તો લેખન અને વાંચન એ મારું એક પેશન છે. મારા વિચારો ને કલમ દ્વારા કોતરી ને તમારી સમક્ષ રજુ કરવા માગું છું.