મીરા પટેલ

User Image
290 People Listen 32 Received Responses 35 Received Ratings

About Mira Patel

હું મીરા પટેલ. હાલ બી.એસ.સી.નો અભ્યાસ કરું છું. સાયન્સ ફિલ્ડમાં હોવા છતાં હંમેશા સાહિત્ય પ્રત્યે આદર રહ્યો છે. આગળ પણ આ જ રીતે સાહિત્યને પ્રેમ કરતી રહીશ. બાળપણથી જ વાંચન અને લેખનનો ખૂબ જ શોખ. મારે સાહિત્યને માણવું, જાણવું અને જીવવું છે. "લેખન એ મારું સ્વપ્ન છે, જ્યારે એ સંપૂર્ણપણે સાકાર થશે...More