હિરલ પુરોહિત "સપ્તરંગી શબ્દ"

User Image
2121 People Listen 73 Received Responses 84 Received Ratings

About Hiral Purohit

હું વડોદરા, ગુજરાત પાસે એન્જિનિરીંગ કોલેજમાં પ્રોફેસર છું.કવિતા, શાયરી અને વાર્તા લખવી મારી હોબી નથી પણ રોજનીશી છે. કામ સિવાયના સમય માં બસ શબ્દો ને ગોઠવણ કરી રચના ને ઓપ આપું છું.