पुस्तक तपशिलाकडे परत अहवाल पुनरावलोकन

पुनर्जन्म घे कान्हा

पुनर्जन्म घे कान्हा

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी,
करते प्रार्थना कृष्णा तुला
घे जन्म पुन्हा कन्हैया
गरज तुझी माझ्या देशाला


झाले आहेत खूप कंस इथे
लुटतात अन्न धन गरिबांचे
स्वतःला म्हणवतात सेवक
पण करतात राज्य अधिकाराचे


भगिनी अनेक वाट पाहती
वाचवशिल तू चीर त्यांचे
उघडे पाडाया बघू लागला
आजचा समाज शील ज्यांचे


कालिया तर दिसती जागोजागी
मनुष्य रूपे जन्मले जे
भावाशीच करती घात
अशी कृतघ्न माणसे इथे


वाट तुझी पाहती भीष्म
येऊन कर तू धर्मयुद्ध
धर्मभ्रष्ट झाली ही धरती
करशील ना येऊन शुद्ध


म्हणाला होतास ना तू
गरज पडल्यास जन्म घेईन
ये आता लवकर कान्हा
जन्मांची मी ऋणी राहीन
©सौ. अनला बापट

पुनरावलोकन


तुमचे रेटिंग

blank-star-rating

डावा मेनू