• X-Clusive
तू नाही काळी हा समाजच काळा आहे

तू नाही काळी हा समाजच काळा आहे


vijaya kuigade vijaya kuigade
Poem
श्री. संदिप पंडित - (05 June 2021) 5
परखड शब्दातील लेखन खूपच छान

1 1

nami kai - (23 October 2020) 5

1 0

Aieshvarya Dagaonkar - (23 October 2020) 3

1 0

Sunita Dagaonkar - (23 October 2020) 4

1 0

Geeta Gawarikar - (23 October 2020) 3
खूप छान द्रष्टी तशी सृष्टी

1 1

ऋचा दीपक कर्पे - (23 October 2020) 5

1 0


नमस्कार मी विजया, लेखक क्षेत्रात नविनच. दुहिता ही माझी पहिलीच कथा आपल्या आजुबाजूला अश्या अनेक दुहिता आहेत त्यांच्या कर्तव्याला सलाम हा कथा लिहिन्याचा हेतू. तुम्हाला माझा प्रयन्य कसा वाटला हे comment section मध्ये जरुर कळवा .

Publish Date : 23 Oct 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 6

People read : 124

Added to wish list : 1