આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં


heena dave heena dave
Reminiscent Short story


Your Rating
blank-star-rating
અમિષા પ્રણવ શાહ - (02 May 2021) 5
વાહ.. આશા અમર છે.

0 0

રાજુસર ગરસોંદિયા - (30 April 2021) 5
kudarati ghatanao ne hraday sparshi rite Raju kari

1 1

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (29 April 2021) 5
વાહ,ફરી એ ગોઝારી ઘટના યાદ આવી ગઈ.કુદરત જ્યારે કોપાયમાન થાય છે ત્યારે માનવી લાચાર થઈ જાય છે.કચ્છમાં ધરતીકંપ અને વાવાઝોડા એ જે વિનાશ સર્જ્યો હતો તે યાદ આવી ગયું.સરસ પ્રસ્તુતિ કરી.💐💐

1 1

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (29 April 2021) 5
વાહ કેટલો સુંદર સંદેશ અને એક નવી જ ઊર્જાનો સંચાર કરી જતી આપની વાર્તા dear..! કેદારનાથ મંદિરની એ ઘટનાનું પણ જબરદસ્ત વર્ણન..! ફરી એ બધી યાદ અને અત્યારની પરિસ્થિતિ બધું નજર સામેથી પસાર થઈ ગયું. પ્રભુ સૌની રક્ષા કરે..👏👏🙏

1 2

mayank joshi - (29 April 2021) 5
saras

1 1

Jayantilal Vaghela (એકાંત) - (29 April 2021) 5
વાહ.. એક નવું જીવન.. નવી આશાઓ..!

1 3

Babalu oza - (29 April 2021) 5
વાહ, ખૂબ જ સરસ 👌👌👌

1 1

View More

Publish Date : 29 Apr 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 9

People read : 16

Added to wish list : 0