પુસ્તક કાવ્ય પરિચય - વિહંગાવલોકન

પુસ્તક કાવ્ય પરિચય - વિહંગાવલોકન


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા
Book Review


Your Rating
blank-star-rating
Tarangika Chhaya - (23 March 2022) 5

0 0

નિકિતા પંચાલ - (04 December 2021) 5
ખૂબ સરસ

0 0

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (02 December 2021) 5
ખુબ જ઼ ઉત્તમ રચના... જોરદાર લેખની.... મારી રચનાઓ વાંચશોજી

0 0

Patel Kanu 'રજ' - (30 November 2021) 5
રસપ્રદ માહિતી... ખૂબ સરસ

0 1


દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 30 Nov 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 4

People read : 13

Added to wish list : 0