માસ્ક લ્યો, જિંદગી લ્યો

માસ્ક લ્યો, જિંદગી લ્યો


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા
Poem


Your Rating
blank-star-rating
અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (19 December 2021) 5
अति सूंन्दर रचना, जोरदार लेखनी

0 1

ભગીરથ ચાવડા - (19 December 2021) 5
વાહ! ખૂબ સરસ.

0 1

જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - (19 December 2021) 5
સરસ

0 1

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (19 December 2021) 5
nicely written..👌👍

0 0


દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 19 Dec 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 4

People read : 9

Added to wish list : 0